Tôi bắt đầu bằng cách nói với con mình rằng quan hệ tình dục trong gia đình có thể tốt, nhưng chúng không thể nói với ai vì điều đó là bất hợp pháp. Rồi Adela và Armando kể cho chúng tôi nghe Adela đã thấy tôi và Matilde làm tình như thế nào. Và vì điều này đã bắt đầu tất cả những điều đó, nên khi Armando kể cho chúng tôi nghe Adela đã đòi được làm tình như thế nào, chúng tôi bắt đầu cười phá lên. Tất nhiên là ngoại trừ Adela. Cô ấy bắt đầu đỏ mặt và lầm bầm điều gì đó đại loại như “Ừ. Chà, tôi thực sự rất hứng tình và bạn biết đấy.” ” Bạn đã quá nóng. Anh thực sự đã cố cưỡng hiếp tôi.”