Bước vào và anh ấy nói – thưa ngài… Sarika đã rất lo lắng. Con cặc không đi vào âm hộ của cô ấy và nếu bạn cố nhét nó vào, cô ấy sẽ rất đau. Tôi nên làm thế nào? Tôi nói với anh ấy rằng điều này thường xảy ra trong lần thử lại đầu tiên. Anh ấy nói – Tôi đã cố gắng trong 2 giờ nhưng điều đó không xảy ra. bạn là một bác sĩ. Đối với Sarika giải thích và chỉ cho chúng tôi một số cách. Điều này sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nói chuyện với bạn về điều này. Khi về đến nhà, chúng tôi thậm chí không thể nhờ ai giúp đỡ. Vì vậy, những gì xảy ra? Hãy đi và giải thích điều gì đó với Sarika.