Sau đêm đó, tôi đã quen với việc quan hệ tình dục qua tất cả các lỗ trên cơ thể mình, tôi trở thành một người thích quan hệ tình dục, hầu như ngày nào tôi cũng quan hệ tình dục, với Andres và Alejandro trong cùng một ngày, tôi không bao giờ chán chuyện đó, Thật đấy, bây giờ tôi tận hưởng tình dục theo mọi cách. Andrés không thể tin được khi lần đầu tiên tôi bảo anh ấy đặt nó vào hậu môn của tôi vì anh ấy đã hỏi tôi nhiều lần, Andrés và Alejandro có một người anh tên là Esteban và anh ấy đã kết hôn, có hai con và sống ở một quốc gia khác. Chồng tôi đã mời anh ấy ở lại nhà chúng tôi vài ngày trước khi anh ấy đi nước ngoài.