anh ấy bắt đầu hôn tôi Lúc đầu, tôi ngạc nhiên trong một giây, nhưng ngay sau đó bắt đầu hôn anh ấy. Miệng anh nồng nặc mùi rượu. Cả hai chúng tôi tiếp tục hôn nhau trong khoảng 5 phút. Sau đó chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Anh ấy sống một mình trong ngôi nhà này. tôi sống ở đây một mình à Anh ta nói – có tại sao? Tôi sẽ làm tình với ai? Anh ấy cười và nói – công việc của tôi là… tôi thích ở bên cô ấy. Ý bạn là bạn chưa bao giờ hôn con trai? Anh ấy, không … Hôm nay lần đầu tiên tôi sẽ đụ em. Bởi vì cài đặt của tôi đã đi vào kỳ nghỉ.