Khi tôi từ từ đưa tay vào bên trong bàn tay của anh ấy, anh ấy đột nhiên quay lại. Tôi nghĩ có lẽ anh ta biết, nhưng tôi không lấy tên và mở cuộc chiến của anh ta. Tôi nghĩ anh ấy vẫn đang ngủ. Vì vậy, tôi từ từ bắt đầu luồn tay vào hang của anh ta. Ngực anh rất nóng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lòng nóng như lửa đốt. Vào lúc đó, tôi cảm thấy mình không nên làm tất cả những điều này với anh ấy. Sau đó anh ta thả tay ra. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy tay tôi đang nằm trong tay Manisha và Manisha đang dùng sức đẩy tay tôi.