Vui lòng không gửi email để tìm ra tên và địa chỉ của ai đó. Tôi hôn chị dâu sống trong tòa nhà và một số cô gái. Đó là một câu chuyện về việc đến phòng của em gái tôi và làm tình. Căn nhà tôi thuê là một ngôi nhà ba gian. Gia đình địa chủ đã sống trên mảnh đất của mình. Có một gia đình khác ở cùng tôi ở tầng một, gia đình đó và nhà vệ sinh của tôi giống nhau, được gắn vào cả hai phòng từ phía sau. Hàng xóm của tôi có một cậu bé với Myang Biwi, câu chuyện của họ sau này. Tài xế cho thuê tầng hai. Một căn phòng riêng cũng được dựng trên sân thượng nơi hai chị em thuê trọ.