Cô ấy nói – điều gì phải xấu hổ trong việc này. tôi là dì của bạn Nói cho tôi biết, bạn đã bao giờ làm bạn gái hay chưa, hoặc bạn đã bao giờ đi dạo một mình như thế này chưa? Tôi không biết-Dì ơi, cho đến ngày nay vẫn chưa có ai tìm được sản phẩm như của mình. Khi cô ấy nghe điều này, cô ấy bắt đầu cười và nói: Tôi nói – bạn trông rất dễ thương và dễ thương cũng như rất nhiều. Bạn đã duy trì cơ thể của bạn rất tốt. Tôi thấy một Anushka Sharma khác trong bạn. Nhìn chị, không ai có thể đoán được chị cũng đã là mẹ của một cậu con trai.