Tôi chỉ vào được nửa chừng vì đau dữ dội và nhiều lần anh ấy đã cố gắng khiến tôi phải hét lên “lên đó lên đó”. Vì cơn đau không giảm, anh họ tôi quyết định lấy nó ra và yêu cầu tôi khép chân lại. Tôi đặt dương vật của anh ấy vào giữa hai chân tôi và anh ấy bắt đầu di chuyển như thể anh ấy đang thâm nhập vào tôi. Khi tôi cảm thấy rằng anh ấy sắp đến, tôi đã yêu cầu anh ấy đút nó vào hậu môn của tôi và anh ấy đã làm như vậy. Tôi yêu cầu anh ấy nhập nó cho đến khi anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Anh ấy bước vào và lấy nó ra và mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn thích thú với nó.