thay vì khuôn mặt của mình.Ngồi đi Derek”Vâng thưa ngài” Chiếc ghế từ từ quay lại và đối mặt với họ:Derek, ngày hôm qua hình như chúng ta có chút hiểu lầm.” Anh mỉm cười, nhưng miễn cưỡng. Derek mong đợi chiếc rìu rơi vào anh ta.Tuy nhiên, tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao công việc của bạn và ý kiến ​​của bạn. Tôi gọi để thông báo cho bạn biết rằng tôi nghĩ đã đến lúc bạn đi nghỉ đầu tiên. Tôi sẽ đưa bạn vào viện dưỡng lão trong học kỳ này. một tuần và tôi thực sự hy vọng bạn không có ác cảm về ngày hôm qua. Chúc một tuần tốt lành,” anh kết thúc, quay ghế lại.