Cô ấy nói với cô ấy những điều chúng tôi thích làm để tận hưởng lẫn nhau, và răng của bạn cô ấy dài ra, cả hai trông rất phấn khích. Đúng như Lupe và tôi đã lên kế hoạch, họ đi đến căn phòng trống ở nhà, với lý do giúp anh ấy dọn đồ và ổn định chỗ ở, bắt đầu mò mẫm, lần này với sự đồng ý hoàn toàn của dì tôi. Sau một lúc, bạn có thể nghe thấy rõ ràng họ rên rỉ và tận hưởng bản thân và cách dì tôi nói với dì rằng đã đến lúc vào nhà. Họ đến căn phòng trống ở nhà, với lý do giúp anh dỡ đồ và ổn định chỗ ở, để bắt đầu mò mẫm, lần này với sự đồng ý hoàn toàn của dì tôi.