Tôi kề miệng sát vào cổ nó nói – Em thấy dễ chịu lắm. Cô không nói gì, chỉ cười. Rồi vừa xuống anh nhắn tin nói gặp nhau ở gần nhà vệ sinh, anh có việc nên ở một mình với em. Tôi biết công việc sẽ được thực hiện ngày hôm nay. Vừa bước xuống, anh ấy đã nói với vợ tôi – ừm, đợi chút, anh ra khỏi nhà vệ sinh. Vợ tôi nói – nhà vệ sinh ở đâu? Tôi nói Ủy ban Công bằng làm nhà vệ sinh bên ngoài và tôi cũng phải đi, tôi đi với Tiến. Vợ tôi nghe thấy và nói: Vậy thì tôi sẽ đi mua sắm. Cho đến lúc đó, Tiến Lắc mông cô ấy đi. Vợ tôi bắt đầu nằng nặc đòi mua đồ của tôi. Tôi nói – tốt, giữ tiền, sau khi bạn mua sắm xong, tôi cũng sẽ đi vệ sinh.