URKK-037 Làm tình cùng em nữ sinh ngây thơ, Cô ấy không bị bệnh tâm thần và không có lợi ích cá nhân khi làm tất cả những điều này. Một trường hợp thứ hai cũng liên quan đến một bác sĩ người Anh, người vẫn được nhắc đến trong các tiêu đề trong một thời gian dài. Khi tìm hiểu rõ ràng, bác sĩ mới biết hóa ra anh ta chưa từng lấy trứng của phụ nữ và tinh trùng của chồng mà dùng tinh trùng của chồng để tạo phôi. Thay vì sử dụng tinh trùng của chồng cùng với trứng của người phụ nữ, bác sĩ đã sử dụng tinh trùng của chính cô ấy.