Sau đó anh ta nói – đụ ngay đi … Tôi muốn con cặc của anh! Sau đó, cô ấy nắm lấy con cặc của tôi và bắt đầu áp nó vào âm hộ của cô ấy, nhưng con cặc của tôi vẫn chưa sẵn sàng để đụ. Tôi nói với anh ấy – chuẩn bị bị sặc trước. Sau đó, chúng tôi fuck. Anh lại bắt đầu bú cặc tôi. Và tôi đang nghĩ đến việc đụ vào âm hộ hay địt vào mông của cô ấy … bởi vì tôi thích cặp mông mũm mĩm của cô ấy. Nhưng cô ấy muốn hôn âm hộ của mình. Bây giờ thì con cặc của tôi cũng đứng như sắt. Và cô ấy nói với tôi – bây giờ vòi nước của bạn đã sẵn sàng, hãy đụ tôi ngay bây giờ!