thế là tôi rút cặc ra đút vào hậu môn em, tôi không cho hết vào vì nó đau em sướng quá nghe em rên rỉ bảo anh aaaaahhhh aahhhhh nếu không em không đau nữa anh tha cho em đi. Lần đó nhưng lần sau bạn sẽ thấy điều gì đã xảy ra. tuổi của các nhân vật chính. Tên tôi là Andrés và tôi 32 tuổi, tôi đã kết hôn được 10 năm và có 2 con. Cuộc hôn nhân của tôi không tốt chút nào, chúng tôi rất hợp nhau, vấn đề tài chính, sống chung hàng ngày, chúng tôi khó có thể chịu đựng được nhau nữa và chúng tôi hầu như không quan hệ tình dục vì lý do đó mà chúng tôi đã chia tay cách đây ba tháng.