Ngay khi Khả đến, chúng tôi ra hiệu cho Venu và anh ấy đề nghị tặng hoa hồng cho cô ấy. Thấy vậy, cô ấy mỉm cười và hỏi thẳng anh ấy——ai đã gửi anh đến đây? Lúc đầu anh ấy không nói gì, nhưng khi Khả Anh ấy cũng chỉ vào chúng tôi thay vì sô cô la khi bị dụ đưa cho anh ấy một thanh sô cô la. Ngay khi anh ra hiệu, lúc đó hình như quả mìn đã nổ. Khả đến thẳng chỗ chúng tôi và nói – chuyện gì đang xảy ra vậy… cô không có can đảm để tự mình đỡ đẻ đâu. Nghe đến đây tôi như ngạt thở, không nói được lời nào và Vinay chuồn khỏi đó. Nhưng Khả cũng hiểu hoàn cảnh của tôi.