Một lúc sau cả hai chúng tôi ôm nhau và bắt đầu hôn nhau. Bây giờ cô ấy gọi cho tôi bất cứ khi nào cô ấy cần vòi nước của tôi và bắt tôi phải hôn cô ấy rất nhiều. Monica đến với chúng tôi trong một chiếc áo lót và quần lót, với tất cả quần áo của chúng tôi, và nói, “Shiva, trước đây tôi đã nói với cô rằng tôi chỉ thuộc về cô. Tôi không muốn có ai khác giữa chúng ta.” Tôi theo anh ra cổng, vội vàng đóng cửa rồi quay vào thì thấy Komal Didi đang ngồi trên bàn, tôi nói – Có chuyện gì vậy chị! Cô giáo Didi-Shiv làm thế này khi nằm trên giường.