anh ấy sẽ đến sau một thời gian. Tôi đến cabin của anh ấy và bốn cabin trước mặt anh ấy đã bị khóa và cabin của anh ấy ở trong góc và bỏ hoang. Tôi đã đi và ngồi trong cabin của mình. Sau khi đợi một lúc, tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại của mình. Một giờ trôi qua như thế này. Một lúc sau, ông chủ đến và tôi đứng dậy. Anh ấy là một bậc thầy mới mà tôi không nhận ra. Khi tôi tự giới thiệu, anh ấy cũng mời tôi ngồi xuống. Khi tôi nói với anh ấy tất cả mọi thứ, anh ấy cũng nói – vâng, tôi biết về con trai của bạn. Sau khi kể cho tôi nghe về anh ta, người đứng đầu cũ rời đi.