Cả hai giữ tôi như thế trong vài giây, bất động. Cơn đau cực độ mà tôi cảm thấy vào thời điểm thâm nhập đã giảm đi một chút, nhưng nó đau kinh khủng, vẫn như cũ. Tôi đau đớn vô cùng, dần dần Dana cho phép tôi đi xuống để có thể vào sâu hơn bên trong ngọn lửa đang xé toạc tôi… khiến tôi cảm thấy mình như một nô lệ cho tình dục và dục vọng của chính mình. anh trai. Trong đuôi của tôi, tôi cảm thấy cảm giác di tản, rất khó khăn, nhưng vào bên trong. Cơn đau giảm dần… bây giờ tôi đang cho phép mình cảm nhận khúc thịt đó đang chui vào ruột mình như thế nào. Cánh tay của Dana được thay thế từ phía sau bằng cánh tay chắc nịch hơn nhiều của Guille.