Anh ấy cũng cần một thể hình như vậy. Nhưng cô lo lắng về “những gì xã hội sẽ nói.” Bản thân cô cũng muốn lấy một Laddu to béo như vậy. Tôi-bạn đang nói từ trái tim của chính bạn. mẹ tôi không! Cô ơi – Cô sẽ không tin đâu … vậy khi chúng ta về nhà tối nay. Sau đó về nhà sau một thời gian và nghe câu chuyện của bạn từ mẹ của bạn! Tôi đợi buổi tối. Khi mẹ và dì tôi về nhà vào buổi tối, tôi trở về nhà và bước vào qua cửa sổ sau. Tôi biết mẹ và dì tôi từ trang trại về nhà và mát-xa, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ. Mẹ tôi trần truồng nằm xuống.