Nhân viên bảo hiềm ngửa lồn cho khách đụ, các anh trai của tôi cũng đến. Tôi nói với anh trai tôi tôi không thể tìm thấy phòng ở đâu. Vì vậy, anh tôi nói điều đó không quan trọng. Sau đó, chúng tôi uống trà tại cửa hàng và ăn sôcôla. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những nơi trong chợ không có người qua lại. Nhưng một nơi như vậy đã không được tìm thấy. Rồi ánh mắt anh tôi rơi xuống ngọn đồi trước mặt. có một con đường dẫn đến một ngôi làng. Người anh nói hãy đến đó, không ai đến đó cả. Tôi đã hiểu lời anh trai tôi để hôn anh ấy ngày hôm nay.