Tôi cố gắng đến gần cô ấy, và khi tôi đến gần, để ôm cô ấy, nhưng cô ấy cứ suy sụp. tôi nhấn mạnh Tôi đã cố gắng chạm vào làn da mềm mại của mông cô ấy một vài lần. Cho đến khi anh hét vào mặt tôi: Eva! bây giờ nó ổn rồi! Hãy để tôi yên một lần! Anh ra khỏi nước, lấy đồ của mình và rời đi. Tôi đuổi theo cô ấy nhưng hãy để thời gian trôi qua và tôi hy vọng rằng nếu tôi nói với bố mẹ tôi, họ sẽ đối xử với tôi bằng mọi hành vi bạo lực mà hoàn cảnh đòi hỏi. Làm ơn, nếu tôi nói không, tôi không muốn biết bất cứ điều gì, hãy nhìn vào khuôn mặt của bố mẹ tôi.