MVSD-466 Chuyến đi đáng nhớ với cô giáo chủ nhiệm, Sau đó, tôi và bà Bandana quan hệ tình dục cho đến khi chúng tôi ra trường. Sau khi tôi hoàn thành luận án, bà Bandana kết hôn. Bây giờ tôi chỉ có một mình và không biết có người khác đang theo dõi mình. Cô ấy không ai khác chính là Priyanka. Trường học của chúng tôi đã bị đóng cửa. Nó ở gần nhà tôi. Bắt đầu nhìn thấy tôi Cô ấy thực sự rất sexy. Tôi thực sự muốn nói. Nhưng trái tim tôi đã bị bà Vandana đánh cắp. Tôi có thể đã yêu Madam. nhưng Vandana Maam giờ đã thuộc về người khác.