Diddy cởi áo lót. Sau đó cô ấy nằm xuống cạnh tôi. Đoạn ngắn của Didi cũng bị loại bỏ không hề chậm trễ. Tôi thấy quần lót của Didi ướt. Tôi xoa âm hộ của anh ấy và cởi quần lót của anh ấy. Âm hộ mịn màng và công bằng của Didi đang cúi xuống trước mặt tôi. Diddy bắt đầu huýt sáo và nức nở khi tôi bắt đầu liếm âm hộ của cô ấy. Tôi biết rằng Diddy vẫn còn là một trinh nữ bằng cách liếm âm hộ của Didi … có nghĩa là tôi sẽ mở âm hộ của em gái tôi hôm nay. Tôi đang suy nghĩ về điều này và bị thu hút khi nhìn thấy món tương ớt tuyệt vời của Didi.