Mê mẩn khi được vét máng cái lồn nhiều nước, và bắt đầu suy sụp. Cô ấy bắt đầu tán tỉnh tôi. Nâng cao saree của tôi bắt đầu cố gắng để trần âm hộ của tôi. Sau khi vật lộn một lúc, cả hai chúng tôi hoàn toàn khỏa thân. Nhìn vào âm hộ của tôi, Meera nói Chị dâu, âm hộ của bạn hoàn toàn an toàn. Nhưng vú của âm hộ được tạo ra. Nó sẽ trải đều, nhưng âm hộ của bạn thì không. Trong câu chuyện của anh, tôi nói Tôi ở đâu, tôi cũng sinh con. Chúng ta đang nói về sự an toàn ở đâu. Cô ấy nói vì vậy có vẻ như âm hộ của chị dâu tôi không được làm ướt đúng cách.