ôi làm ơn… đau quá… nhỏ… của chị to quá… ôi làm ơn rút ra đi. Nhưng tôi không đồng ý và tiếp tục gây sốc. Sau 2 phút, cô ấy bắt đầu hỗ trợ tôi. Từ từ cuộc vui của tình dục bắt đầu. Sau một thời gian, tôi mê hoặc anh ta và bắt đầu bóp chết anh ta. Sau đó, tôi đã bóp nghẹt chị dâu của mình trong 15 phút trong nhiều tư thế khác nhau. Cô ấy đã ngã hai lần trong nụ hôn này. tôi vẫn đang đụ anh ta. Cô ấy nóng lên trở lại và một lần nữa. Lần thứ ba cô ấy nói – oh tej … và tej bab tej tej bab tiếp tục đụ đi … tiếp tục đụ em đi … oh làm cho em trở thành kẻ xấu xa của anh.