Blanche thích tình huống này hơn vì cô ấy biết mình đã sai và chiếc bồn tiểu đã ngừng hoạt động vẫn mới tinh như chiếc thứ hai. Anh ta biết rằng chàng trai trẻ phải kiềm chế phẩm giá của mình, nghĩ rằng anh ta đã đánh giá sai về cô gái trẻ đến từ các tỉnh. Ở tỉnh lẻ hay không, bà Kim phải có đủ tiền và ảnh hưởng để trả tiền phòng một tháng, gặp gỡ ông Hoàng, và thậm chí để ông ấy chờ đợi. Trống, Morceb và Vương miện Đã đợi trong xe ngựa một lúc, vì cô ấy định quay trở lại ngôi nhà, và nếu có thể, hãy đi vòng quanh các bức tường của ngôi nhà. Không mất nhiều thời gian để họ đến quảng trường chợ nô lệ.