Anh ấy bắt đầu liếm mông tôi bằng miệng. Tôi sợ anh ta sẽ chọc cái chày béo của anh ta vào mông tôi. Tôi không thể đặt tinh ranh của mình trong ass. Anh ấy cứ liếm mông tôi. Tôi cũng thích nó, nhưng đồng thời tôi cũng sợ hãi. Tôi chưa bao giờ bị chịch mông trước đây. Nhiều lần chồng định đút cặc vào đít tôi nhưng tôi không chịu. Đến bây giờ mông tôi vẫn còn trinh. Sau đó, anh ấy cũng bắt đầu liếm âm hộ của tôi, và sau đó tôi có thể thở được. Anh ấy liếm âm hộ của tôi trong khi ấn vào ngực tôi và tôi đang rất thích nó. Đó là niềm vui của cả hai bên.