không thể cưỡng nổi Thỏa mãn tình dục với lồn gái ngon hay đặc sắc để yêu cầu bản thân và đánh giá cẩn thận quan niệm nghệ thuật, thì sẽ giúp ích rất nhiều tự chủ và tự tin. Đồng thời, hiểu biết về phản ứng tình dục cũng có thể biết mình và đối phương, phối hợp với nhau và bổ sung cho nhau để đạt được trạng thái cực khoái tuyệt vời. 2. Hành động xuất tinh có thể chia làm hai giai đoạn Nói chung, việc duy trì trạng thái hưng phấn của nam giới chủ yếu dựa trên sự kích thích liên tục của dương vật và quy đầu, khiến cho kích thích tình dục ngày càng cao hơn.