Gái xinh trong Bố chồng hãm lồn con dâu của diễn viên lồn đẹp Mặc dù chiến tranh đã đi qua nhưng cuộc sống của người dân trong khu vực dưới sự chỉ huy của Fast Army không có nhiều thay đổi, thậm chí có thể nói so với thời kỳ của chế độ Parry, một số mặt đã được cải thiện rất nhiều. Sản xuất nông nghiệp về cơ bản không bị thiệt hại, người dân bình thường canh tác đất đai ban đầu, và công thương nghiệp cũng phục hồi nhanh chóng dưới sự kích thích của nhu cầu trong nước, nhìn vào các bang và quận dưới sự chỉ huy của Fast Army, mọi thứ dường như đã trở lại đến mức trước chiến tranh.