JUL-568 Đi dã ngoại uống say để rồi bị địt, Khi tôi mở cửa, có một bà già ở bên ngoài. Sau đó mẹ tôi rời khỏi phòng với anh ta. Tôi cũng đã đi dạo trong làng. Một lần ra ngoài, tôi gặp người bạn cũ Xuân, kẻ lang thang số một. Anh ấy gặp tôi và bắt đầu hỏi về tình trạng của tôi. Anh ấy bắt đầu hỏi bạn đã từng hôn ai chưa. Và sau khi nghe điều này, anh ấy nói tôi có thể nói một lời không. Tôi nói nói có. Anh ấy nói bạn sẽ giúp tôi và tôi sẽ thu xếp bạn. Anh ta nói tôi có thể có một lời không, nếu bạn không phiền. Tôi nói nói có.