Tại thời điểm đó, tôi gần như sụp đổ, vì vậy tôi đã nói với Critie về điều đó. Anh ấy nói tôi phải kiểm soát và chiến đấu với anh ấy, tại anh ấy. Sau đó cô ấy cũng run và nói rằng cô ấy sẽ bị ngã. Để bảo mật, một số địa danh và tên nhân vật đã được thay đổi. Tôi đã nghĩ đúng khi viết tên thật của mình ở đây. Đó là lý do tại sao tôi viết dưới một cái tên khác. Trước khi bắt đầu, hãy để tôi kể cho bạn nghe về gia đình của tôi. Gia đình chúng tôi có tổng cộng 10 thành viên. Trước đây chúng tôi đều sống cùng nhau, nhưng sau đó chú và dì tôi đã chuyển sang nhà khác.