Bất cứ khi nào Yogesh ji đề nghị điều gì đó như thế này, anh ấy đều từ chối. Nghe xong hắn cắt điều kiện ta và ngươi sẽ khát máu. Bầu trời nổ tung trên đầu. Tay và chân tôi tê cóng. Tôi hỏi – hôm nay anh có nói chuyện với Yogesh ji không? Anh ấy nói – không, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Chúng ta mới nói chuyện ngày hôm qua. Vợ của bạn đến và nói rằng cô ấy không muốn làm việc và đồng ý làm việc dưới áp lực của tôi. . Tôi xoay xở qua đêm và đến Chùa Yogesh ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi đả kích anh ta và không biết phải nói gì.