Tôi đã nghĩ về bạn kể từ ngày hôm qua giọng nói của anh ấy ngày càng yếu đi và tôi biết điều đó đang khiến tôi phát điên. hôm qua mày đã phá đít tao đấy mày biết không Amparo nhìn tôi cười khúc khích,Làm ơn, cô không còn trinh,” tôi đáp. Không, đó là sự thật, tình yêu của anh, nhưng anito của anh lại thở dài vì cu của em-. ——Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. tại sao bạn không đến đây no ở đâu? Tôi đã cho anh ấy địa chỉ của Amparo, địa chỉ mà anh ấy đã biết qua lời thú nhận của tôi trong e-mail. “Vậy là cậu không ở một mình à?” anh hỏi với một chút thất vọng.