Cô ấy nói – nói cho em biết đi, nhưng bây giờ em không thể sống như một người chị như thế được, em muốn làm vợ anh. Tôi nói – mẹ tôi cũng đang nói về cuộc hôn nhân của tôi, nhưng tôi từ chối thờ phượng lúc đầu. Pooja nói – mẹ tôi cũng nói với tôi như vậy. Tôi nói với anh ta rằng nếu anh ta tìm được một người như anh trai tôi, anh ta sẽ làm gì đó. Phải làm gì đó để nói với người mẹ. Cô ấy nói – hãy gọi bạn bè của bạn đi uống trà. Mọi người đều biết rằng cả hai chúng tôi sống ở đây như vợ chồng. Khi anh ấy đi qua, anh ấy gọi tôi là chị dâu của anh ấy