Nhưng cô ấy trả lời bạn ơi, bạn phải tiết kiệm sức lực cho buổi tối, và tôi sẽ cho bạn rất nhiều gậy chống trong cửa hàng. .. Tôi để cho cô ấy làm xong, nhưng cô ấy bắt tôi phải chọn giữa việc làm cho xong việc hoặc có một đêm đáng nhớ. Và tôi, tất nhiên, mặc dù lúc đó tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng đã chọn đêm thật là một đêm, tôi không nghĩ rằng sẽ còn lâu nữa tôi mới quên được nó. Tôi và các cô gái dựng 4 chiếc lều, còn những người khác thì đi kiếm củi để nhóm lửa. Hè rồi mà không có lửa thì làm sao cắm trại được? Cuối cùng màn đêm buông xuống, cubata đến, bia, rượu và cuối cùng là tiếng cười.