Anh ngập ngừng cởi quần lót của mình theo lệnh của tôi. Âm hộ của cô ấy bây giờ là trần. Ngay khi tôi nhìn thấy âm hộ của cô ấy, nó đã mất kiểm soát. Âm hộ của cô ấy trông giống như một quả táo bị cắt làm đôi với một vết khía ở giữa. Dường như không ai có thể chạm vào âm hộ của cô. Khi tôi chạm vào âm hộ của mình với ngón tay của tôi, con cặc của tôi đã phát bệnh. Khi nhìn vào mặt thì tự nhiên nước chảy ra. mặt anh đỏ bừng. Sau đó, tôi đưa ngón tay của tôi vào âm hộ của mình. Cô đột nhiên ngồi xuống. Cô ấy nói – bạn đang làm gì vậy!