Tôi không thể nhìn vào mắt bà. Madam suy nghĩ một lúc và nói – có một sự lựa chọn. Tôi hỏi – cái gì? Bà nói – ở lại, bạn sẽ không thể. Tôi nói với người phụ nữ – Tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ. Đừng nói với ai và đừng đuổi học Komal. Người phụ nữ nói – ok, bây giờ bạn đi đến lớp. Tôi không hiểu bà muốn tôi làm gì. Chà, cả ngày hôm đó lịch học của tôi kín mít. Trước giờ tan học 10 phút, cô gọi tôi lên văn phòng. Cô ấy nói – bạn sẽ nghỉ học một thời gian sau ngày nghỉ hôm nay. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời bà. Tôi tin lời anh ấy. Tất cả các học sinh nghỉ học trong những ngày nghỉ.