hoặc vào mông cô ấy trong khi tôi vuốt ve cô ấy và hôn, tôi không ghét nó, ngược lại, nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của anh ấy khiến tôi rất thích thú. Một tháng trước, tôi từ văn phòng trở về để lấy một số tài liệu mà tôi đã quên, tất nhiên tôi đã nói chuyện điện thoại với vợ tôi, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ về nhà và tôi có thể ở lại ăn trưa ngay, tôi biết điều đó. con gái riêng của tôi Cô ấy sẽ không ở đó vì hôm nay là thứ Năm và cô ấy sẽ có lớp học múa ba lê sau khi học xong ở trường, Vì vậy, hãy để tôi đi Cô ấy đến gần tôi bắt chước cách con gái cô ấy bước đi, và với một số cử chỉ,