Sau khi uống rượu bia trong 10 phút, nước của tôi cũng bắt đầu chảy ra. Tôi đã loại bỏ nước trên quầy bar của mình. Cô ấy nói – có một đứa trẻ trong bụng tôi? Tôi nói – đừng lo lắng, tôi ở bên bạn. Sau đó, cả hai chúng tôi đều bỏ nhà ra đi. Tôi đưa anh ấy đến nhà anh ấy. Tôi về nhà và hỏi – khi nào tôi sẽ giới thiệu bạn với em gái của bạn. Soni nói – vì điều đó bạn cần phải tự mình nói chuyện với Didi. Tôi đã nói – nhưng bạn chỉ giới thiệu tôi một lần. Cô ấy nói – OK, tôi sẽ giới thiệu cho bạn. tôi đã thấy nhà của anh ấy Tôi biết tài chính của anh ấy không tốt nên tôi cảm thấy tiếc cho Sony.