Xem là vã Phim sex mát xa kích thích lồn gái quá xinh Đó không phải là điều bạn và Xue đang theo đuổi sao Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp, có con và sau đó sống một cuộc sống bình thường. Lin trả lời tôi khi nằm trên giường rất thoải mái, Có vẻ như vậy quỹ đạo cuộc sống của cô đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng, anh có nghĩ rằng sau ngày hôm nay, tôi và Xue vẫn sống cuộc sống bình thường không Tôi hỏi vấn đề quan trọng nhất. Lin đứng dậy, duỗi thẳng mái tóc rối bù và hỏi tôi Trừ khi em không muốn sống cuộc sống bình thường đó với Xue, em không muốn sống cuộc sống như vậy với Xue sao tôi sẵn lòng, nhưng Tôi tỏ ra lo lắng.