của anh trai mình. Hình thức hào phóng đẹp đẽ đó của các con tôi khi chia sẻ niềm vui, và hoàn toàn không có thành kiến ​​trong nhóm, khiến tôi bị coi là một con điếm biến thái tham gia vào nó tăng lên nhiều mức độ, điều này đã thành hiện thực trong lần cực khoái đầu tiên của tôi, nhân tiện, rất kéo dài. Ngay khi Pablo nhận thấy tinh dịch của tôi, anh ấy đã rút cặc ra khỏi hang của tôi và nhanh chóng cảnh báo các cô gái hãy chú ý đến dịch tiết âm đạo dồi dào của tôi. Họ rất vui mừng với chiến công của tôi và uống cho đến giọt cuối cùng trong khi cặp song sinh của tôi khoan hậu môn cho họ, lần này, mỗi người của họ.