BF-632 Âm thầm đi khách sạn với thầy giáo, thì chị dâu đã địt vào miệng tôi. Nước âm hộ của chị dâu tôi trào ra khắp miệng. Chúng tôi làm sạch dịch âm hộ của anh ấy ra khỏi lưỡi của anh ấy. Sau đó cô ấy liếm tôi nhưng nói rằng cô ấy không cảm thấy muốn cho tôi một vũ khí trong miệng của tôi. Nhìn vào người đầu bếp, anh ta đang đứng hoàn hảo. Tôi đã nói nếu bạn thích chị dâu của bạn, hãy làm như vậy. Cô ấy nói vâng bạn đã cho tôi rất nhiều niềm vui và tôi cũng sẽ cho bạn điều tương tự. Sau đó cô đưa anh vào trong và bắt đầu bú.