ATID-401 Có vợ ngon mà không biết hưởng đành chịu, và anh ấy đang chạm vào âm hộ của tôi. Anh ấy lấy con cặc của mình ra khỏi quần tất của mình và cũng đẩy quần của tôi xuống. Tôi nghĩ bây giờ chú tôi sẽ đút cặc vào âm hộ tôi. Bây giờ con cặc của anh ấy đã chạm vào âm hộ của tôi. Tôi nói với họ dừng lại ngay. Anh ấy nói rằng ngày anh hôn em, lần đầu tiên anh sẽ lột trần em hoàn toàn. Bây giờ bạn có thể giữ một trinh nữ trong vài ngày nữa. Anh ấy đã rất say vào ngày hôm đó. Anh nói Hôm nay anh đến đã chuẩn bị đầy đủ để hôn Sardani.