AMBI-125 Lên đỉnh cùng nữ giáo viên chủ nhiệm, Tôi đặt điện thoại của mình sang một bên. Ở đó, tôi thấy Anirudh và em gái 22 tuổi của tôi đang trò chuyện với nhau. Tôi đã thấy một số điều đã xảy ra giữa họ trên WhatsApp trên điện thoại của em gái tôi. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu lo lắng cho em gái mình. Tôi đã kết nối tài khoản WhatsApp của anh ấy với máy tính của mình. Bây giờ tôi cũng bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ, chị gái tôi không nhận ra rằng tôi cũng có thể đọc được đoạn chat của họ, hai chúng tôi đã nói chuyện suốt đêm.