Bác nói – từ khi mẹ cháu mất. Tôi nói – tôi có nên gọi ai đó không? Ngoài miệng, anh ấy nói rằng tôi sẽ không thích thú với bất kỳ ai ngoài Parisa. Tôi đã say sau khi nghe điều này. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có quan hệ tình dục với Parisa hay anh ấy muốn. Tôi làm một cái chốt khác và cho nó ăn. Sau đó tôi hỏi – Parisa, bạn thế nào trên giường? Bác nói – đây là những gì chúng ta phải cảm thấy. Tôi hỏi – bạn chưa thử à? Họ nói – bạn không bênh vực tôi, thuyết phục anh ta quan hệ tình dục với tôi, hóa ra người chú có ham muốn quan hệ tình dục với con gái mình. Tôi cũng hào hứng với trải nghiệm mới này.