Sau đó tôi rời đi. Khi chúng tôi đến nhà anh ấy sau khi tắm xong, chúng tôi đã cùng nhau ăn bánh phồng cà ri. Sau đó, dì tôi đến nhà tôi, và ba chúng tôi sống trong nhà của cô ấy. Sau đó, Preeti nói – bạn đã thiết lập máy tính của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã thiết lập máy tính. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của anh ấy trên máy tính. Sau đó, cô ấy bắt đầu sử dụng Facebook bằng cách kết nối internet với điện thoại của mình và cũng gửi yêu cầu cung cấp ID của tôi. Tôi ngồi đó xem một chút Kahuita, Kahuita đã biết. Lúc đầu, cô ấy bắt đầu nhìn tôi một cách giận dữ, nhưng khi tôi hạ mắt xuống, cô ấy bắt đầu mỉm cười và hỏi – bạn có muốn gì nữa không?