Sau đó tôi yêu cầu cô ấy bú cặc của tôi và lần này cô ấy đã đồng ý với Randy. Tôi bắt đầu lặn xuống biển. Sau một hồi kêu nàng trở thành ngựa cái, ta liền vội vàng chuẩn bị. Tôi chộp lấy cô ấy từ phía sau, đưa vòi nước của tôi vào âm hộ của cô ấy và bắt đầu liếm âm hộ của em gái cô ấy. Với sự ma sát của con cặc, cô bắt đầu rít lên mỗi lúc một to hơn. Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng la hét và đừng làm ồn ào. Nhưng tiếng rít của anh vẫn không dừng lại. Một lúc sau, cô ấy nói – Tôi sẽ đi ra như tôi đã từng. Tôi bắt đầu gây ấn tượng mạnh với mẹ cô ấy.