Tuấn Kiệt rút con cu của mình ra và bắt đầu giật nhanh. Anh không thể chịu đựng được nữa và bước vào phòng. Vào lúc đó, Phong Thu đã hóa đá vì sợ hãi với thành viên của mình sâu bên trong ass của Ngân. – Các con của Mẹ, các con không biết được thấy các con như thế, Mẹ vui sướng biết bao. sẽ là họ cho phép can thiệp vào phiên như trong phim – anh nói. Cả hai đều im lặng nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tuấn Kiệt, họ chỉ để bản năng cuốn mình đi. Tuấn Kiệt nằm dưới con gái mình, thâm nhập vào âm đạo của cô ấy, trong khi anh ta yêu cầu Phong Thu thâm nhập vào mông Ngân như anh ta đã làm, điều mà anh ta đã làm.