Asifa đã tạo một nhóm mà tôi là Asifa và Zarina. Khi Ami hỏi Asifa tất cả mọi thứ, cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy cả hai người họ làm điều đó nhiều lần và Ami không hài lòng như thế nào. Khi nghe điều này, mẹ cô không nói gì với cô, và theo thời gian Asifa hoàn toàn cởi mở với mẹ cô. thì là ởTôi nhận được cuộc gọi từ Zarina hôm nay nói rằng cô ấy cần bộ dụng cụ đó. Tôi sẽ mang nó cho anh ấy, và không nói với Asifa về điều này. Anh ta nói – đưa thuốc đi. Chúng tôi nhận được 3 bộ dụng cụ từ Rohit và đến nhà Zarina vào thời gian đã hẹn. Không có ai ở đó lúc đó.