Thang máy bỗng dưng bị hỏng, tôi đã bị sếp gạ địt, Vì vậy, tôi đã có trách nhiệm phải thuyết phục Priya. Khi tôi đang thảo luận điều này với Priya, cô ấy bắt đầu nói với tôi rằng khi các bạn tổ chức tiệc, các bạn hãy ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, Megha và Sureka muốn Priya tham gia bữa tiệc với chúng tôi. Khi Priya bắt đầu ngại nói chuyện với tôi, tôi đã nói với Mega và Sureka về điều đó. Megha hiện là cô gái số một. Cô ấy bắt đầu nói rằng Priya nên được để lại trong căn hộ vào ngày diễn ra bữa tiệc. Nhiệm vụ của tôi là đưa anh ta vào bữa tiệc.